Phòng thí nghiệm siêu thú ngoài không gian

Nhấn #2 #3 nếu server #1 không xem phim sex được.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off

Phòng thí nghiệm siêu thú ngoài không gian

Trong không gian sâu thẳm ngoài kia những vì sao là những hành tinh chúng ta tìm hiểu xa nhất đến nay cũng có hệ mặt trời .Bộ phim lấy bối cảnh của tương lai khi con người đã có những khám phá lớn hơn về vũ trụ người ta phát hiện ra rằng ở một hành tinh xa xôi không hề được đặt tên có một loài động vật giống chó chưa hề được đặt tên cụ thể nó có thể tồn tại trong môi trường không có ô xi Người ta đặt cậu hỏi rằng sao nó có thể hô hấp được và liệu ở những hành tinh khác có hay không một chủng loài giống con người nhưng không cần oxi vẫn có thể sống được tại sao vậy hãy cùng đi tìm lời giải